Mamibio vám přeje krásné letní prázdniny plné zážitků! Hlavně na sebe buďte opatrní! Nikol ♥

Udržitelnost pro naši planetu

Udržitelný životní styl je způsob života, který klade důraz na minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí a zároveň podporuje ekonomickou a sociální spravedlnost. Tento přístup k životu je založen na myšlence, že naše činy a rozhodnutí mají dlouhodobé dopady na planetu, naše společenství a budoucí generace.

 

10 způsobů, jak udržitelně nakupovat pro své děti:

 

 1. Vyberte ekologické a organické potraviny: Nakupujte potraviny, které jsou označeny jako ekologické nebo organické. Tyto produkty jsou často pěstovány bez použití chemických hnojiv, pesticidů a herbicidů, což je lepší pro zdraví vašich dětí a pro životní prostředí.

 2. Zvažte balené méně: Méně balených produktů znamená méně odpadu. Zvažte nákup potravin v bulkovém oddělení, používejte opakovaně použitelné obaly a vyhněte se jednorázovým obalům, kdykoliv je to možné.

 3. Kupujte kvalitní a dlouhotrvající oblečení: Investujte do vysoce kvalitního oblečení vyrobeného z trvanlivých materiálů. Tím, že budete nakupovat méně často a volit kvalitní oblečení, snížíte množství textilního odpadu.

 4. Podporujte místní a řemeslné výrobce: Nakupujte od místních a řemeslných výrobců, kteří vyrábějí své produkty v souladu s udržitelnými a etickými principy. Tím podpoříte místní ekonomiku a snížíte emise způsobené přepravou zboží.

 5. Investujte do kvalitních a dlouhotrvajících hraček: Vyberte hračky vyrobené z trvanlivých materiálů, jako je dřevo nebo recyklované plastické materiály. Tyto hračky jsou odolné a mohou být předávány z generace na generaci.

 6. Přemýšlejte o druhu dopravy: Zvažte, jakým způsobem se dopravíte do obchodu. Můžete zvolit chůzi, jízdu na kole nebo veřejnou dopravu, což pomáhá snižovat emise oxidu uhličitého způsobené individuální automobilovou dopravou.

 7. Využívejte second-hand a výměnné trhy: Mnoho dětských věcí, jako jsou oblečení, hračky a knihy, lze získat za dobrou cenu na second-hand trzích nebo výměnných trzích. Tímto způsobem snižujete spotřebu nových zdrojů a snižujete množství odpadu.

 8. Recyklujte a upravujte: Pokud je to možné, recyklujte a upravujte dětské věci, které již máte. Například oblečení můžete upravit nebo opravit, aby vydrželo déle, než když by bylo vyhozeno.

 9. Investujte do udržitelných doplňků: Kupujte udržitelné doplňky pro děti, jako jsou ekologické plenky, obnovitelné plenkové ubrousky a obaly bez PVC.

 10. Učte své děti o udržitelnosti: Nakupujte s dětmi zodpovědným způsobem a vysvětlete jim důležitost udržitelného životního stylu. Pomůže to vytvořit v nich povědomí o ochraně životního prostředí a zodpovědném spotřebitelství.

 

Motivovat mladou generaci k udržitelnosti a odradit je od rychlé módy vyžaduje kombinaci vzdělávacích, inspirativních a praktických přístupů.

Zde je několik konkrétních tipů:

 

Motivování k udržitelnosti:

 • Vzorování chování: Dospělí mohou být inspirací pro mladou generaci tím, že budou předvádět udržitelné chování ve svém vlastním životě. Aktivní zapojení rodičů a vzdělávání o udržitelnosti může motivovat mladé lidi k přijetí podobných praktik.

 • Vzdělávání: Poskytněte mladým lidem informace o důvodech a výhodách udržitelného životního stylu. Ukažte jim, jak jejich jednání může mít pozitivní dopad na životní prostředí, společnost a budoucí generace.

 • Inspirativní příklady: Představte mladým lidem inspirativní příklady lidí, kteří aktivně přispívají k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. To může zahrnovat mladé aktivisty, podnikatele nebo umělce, kteří jsou zapojeni do udržitelných iniciativ.

 • Praktické zkušenosti: Poskytněte mladým lidem příležitosti k praktickému zapojení do udržitelných aktivit, jako je účast na ekologických akcích, údržba komunitních zahrad nebo recyklace odpadu. Praktické zkušenosti mohou zvýšit jejich motivaci a angažovanost.

 • Podpora aktivismu: Podporujte mladé lidi, aby se aktivně zapojovali do udržitelných iniciativ a aktivit. To může zahrnovat účast na protestech, petičních kampaních nebo zapojení do neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí.

 

 

Odrazení od rychlé módy:

 • Vzdělávání o negativních dopadech: Poskytněte mladým lidem informace o negativních dopadech rychlé módy na životní prostředí, pracovní podmínky dělníků a sociální spravedlnost. Ukažte jim, že rychlá móda má širší dopady než jen na jejich vlastní šatník.

 • Podpora udržitelných alternativ: Představte mladým lidem udržitelné alternativy k rychlé módní spotřebě, jako jsou second-hand obchody, výměnné trhy, swapování oblečení s přáteli nebo nákup od ekologicky šetrných a eticky orientovaných značek.

 • Kritické myšlení: Podporujte mladé lidi k tomu, aby kriticky přemýšleli o reklamních a marketingových praktikách rychlé módy. Učte je rozpoznávat manipulativní taktiky a propagandu, které často využívají módní společnosti.

 • Minimalismus: Vytvořte s mladými lidmi dialog o minimalismu a důležitosti kvality před kvantitou. Pomozte jim pochopit, že méně je často více a že investice do kvalitních a trvanlivých kousků je dlouhodobější a udržitelnější volbou.

 • Alternativní trendy: Představte mladým lidem alternativní trendy a stylizace, které zdůrazňují originalitu, individualitu a trvanlivost. Ukažte jim, že móda nemusí být dočasná a trendová, ale může být výrazem osobního stylu a hodnot.

 

 
Mladá generace má obrovský potenciál a schopnost hrát klíčovou roli v zachování a obnově naší planety prostřednictvím udržitelného životního stylu. Mladá generace má jedinečnou příležitost převzít vedení v boji za udržitelnost a ochranu životního prostředí. Jejich angažovanost a iniciativa mohou hrát klíčovou roli v budování udržitelnější a spravedlivější budoucnosti pro všechny. 
 
 

 

A tak i my v Mamibio chceme být příkladem pro budoucí generaci a zavazujeme se k udržitelnosti pro lepší planetu.

 

Mamibio je organický e-shop, který se zaměřuje na poskytování udržitelných a ekologicky šetrných produktů pro děti a rodiče i jejich domácí mazlíčky. Náš e-shop se zavazuje k podpoře udržitelného životního stylu a ochraně životního prostředí prostřednictvím naší nabídky produktů a provozních praktik.

 

Zde je několik klíčových prvků, které charakterizují udržitelnost našeho organického e-shopu Mamibio:

 • Organické a ekologicky šetrné produkty: Nabízíme širokou škálu produktů pro děti a rodiče i jejich domácí mazlíčky, které jsou vyrobeny z organických materiálů a ekologicky šetrných surovin. Mezi ně patří organické doplňky stravy, potraviny, kosmetika a další produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a zdraví celé rodiny.

 • Transparentnost a certifikace: Klademe důraz na transparentnost a certifikaci svých produktů. Zákazníci mohou snadno zjistit informace o výrobci, původu produktu a ekologických certifikátech, které potvrzují jeho udržitelnost.

 • Minimalizace obalů a odpadu: Snažíme se minimalizovat používání plastových obalů a odpadu. Nabízíme také možnost koupit strom a přispět tak k obnově naší planetě.

 • Podpora lokálních a etických výrobců: Podporujeme lokální a etické výrobce, kteří dodržují udržitelné a etické výrobní praktiky. Tímto způsobem podporujeme místní ekonomiku a podniky, které dbají na ochranu životního prostředí a lidská práva.

 • Udržitelné dodání a doprava: Snažíme se minimalizovat svůj ekologický otisk tím, že využíváme udržitelné metody dodání a dopravy. Využíváme ekologicky šetrné obaly a obaly vyrobené z recyklovaných materiálů. 

 s láskou Mamibio
 
 
 
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz