Mamibio vám přeje krásné letní prázdniny plné zážitků! Hlavně na sebe buďte opatrní! Nikol ♥

Pozitivní afirmace

Jak si správně přát aneb pozitivní
 
afirmace v každodenním životě
 
 
 

Co je to vlastně pozitivní afirmace ? 

Afirmace - ujištění, posílení, přesvědčení, tvrzení. Jedná se o opakovaně psané, čtené nebo vyslovované výroky, které mají moc měnit naši realitu. Používáme-li je správně, mohou nás energeticky nabíjet, přinášet novou naději a nadšení, měnit reálně náš život k lepšímu, protože ve slovech a větách je skrytá obrovská síla, která může léčit a uzdravovat.

 

POZITIVNÍ VS. NEGATIVNÍ AFIRMACE

Pozitivní afirmace jsou jednou z nejčastěji používaných technik, jak účinně programovat podvědomí a utvářet tak pozitivní myšlenky. Jak je to ale s negativními afirmacemi? Vycházejme z pozitivního a negativního myšlení. Naše podvědomí je úložištěm informací, které zaznamenává vše, o čem přemýšlíme a co říkáme. Každý den nám hlavou probíhá tisíce myšlenek a každý z nás v duchu řeší sebe sama, náladu nebo své skutky, své nejbližší... Podle toho také vypadá naše vnitřní rozpoložení. Je jen na nás, zda cítíme lásku, štěstí, energii... nebo naopak úzkost, neklid, nervozitu, zlost. Takovéto myšlenky pak bývají často negativní a obracíme je proti sobě.

 

Příklad ze života:

Představte si, jak vypadá ráno negativně smýšlejícího člověka. Vstává rozmrzelý díky nepříjemnému probuzení budíkem. První myšlenka patří vědomí, že půl dne stráví v práci. Při otevírání okna mu náladu zhorší deštivé počasí. Naopak pozitivně smýšlející člověk se na svět dívá očima, které se snaží na všem vidět to dobré. Ráno se vzbudí s pocitem krásného dne a vidinou, že se mu dnes vše podaří. Déšť bere jako potřebnou součást přírody pro rostliny, zvířata a přírodu. Když porovnáme tyto dva přístupy k životu, jaký den, týden či rok je čeká? Jeden se bude prát s každým novým dnem, zatímco druhý povede klidný a spokojený život. Co způsobuje, že pozitivně naladěnému člověku se dějí věci dobré a co je příčinou toho, že negativně naladěnému člověku se dějí věci špatné?

 

Klíčem je nahradit negativní afirmace těmi pozitivními, které přeprogramují podvědomí, posílí sebevědomí. Sebevědomí je důležitou součástí naší osobnosti. Určuje, jak moc si věříme, nebo jak dokážeme vyhodnotit své vlastní možnosti a hodnoty.

 
 

Jak si správně přát

Afirmace se tvoří v přítomném čase.

To, co si přejeme, převedeme do přítomnosti, která už probíhá, například "Jsem zdravá" nikoliv "Budu zdravá" nebo "Chci být zdravá".

 

Afirmaci si opakujte každý den, čím častěji, tím lépe. Nejvhodnější doba je večer před spaním a ráno po probuzení. Čím častěji si budete danou afirmaci opakovat, tím více ji začne vaše podvědomí věřit a začneme se tak i chovat. Afirmaci si můžete napsat na lísteček a nosit ji stále při sobě nebo ji připevnit na lednici, počítač či jiné místo, které máte často na očích.

 

 

PRINCIP "JÁ JSEM"

Velkou chybou, která se při přání si neustále opakuje, je ta, že kvůli výběru slov je vysláno do Vesmíru zcela jiné poselství, než jaké bylo zamýšleno. Přestože to člověk míní dobře, nepřiblíží se svému cíli ani o krok. Právě naopak. Obvykle člověk formuluje svá přání dokonce tak, že neradostný stav, ve kterém se nachází, tím ještě posílí.

 

 

Přeje-li si člověk například hodně peněz,

pak je rozhodně chybné přání formulovat takto : " Chci být bohatý". To, co pak člověk obdrží je stav "chtít něco" a "nemít nic", takže tímto způsobem svůj nedostatek jenom posílí. Nevytvářejte stav, kdy něco chcete, ale stav, kdy to již existuje.

 

 

Správná formulace proto zní:

 "Jsem připraven na bohatství ve svém životě." Nebo "Jsem bohatý a šťastný", nebo "Peníze, které jsou pro mne určeny, již existují a právě nalézají nejlepší cestu, jak vstoupit do mého života." Naše věta zní : "Jsem bohatý". A ne: "Chci být bohatý". 

 

Když něco chceme, dostaneme pouze stav chtění. Vždy si přejeme ve tvaru přítomného času, nikdy v čase budoucím.

 

"Chci být šťastný" nám bohužel přinese právě to chtění.

 

Vesmír to chápe tak, že našim přáním je něco chtít.

 

"Jsem šťastný" nám přinese stav, který si vskutku přejeme. Čím jasněji již naše přání EXISTUJE v našich představách, tím rychleji se silou myšlenky stává REALITOU.

 

To, co si přejeme už máme. Tímto způsobem tlak našeho přání enormně vzroste. Vyslaná energie je tak silná, že se postupně stává skutečností.

 

 

POZOR NA STRACH A NEGATIVNÍ MYŠLENKY

Člověk musí být na pozoru před přáními, kde je v pozadí notná dávka strachu. Strach totiž funguje jako velmi silný magnet.

Strach přitahuje přesně ty události, kterým se chceme vyhnout.

Myšlenky spojené s obavami jsou silně emocionálně nabité, a proto mají mimořádně silnou energii. Navíc se věcmi, kterých se bojíme, obzvláště hojně zabýváme. Představujeme si negativní scénáře, které si znovu a znovu přehráváme před svým vnitřním zrakem. Přestože z nich máme strach, zabýváme se jimi mnohem více, než příjemnými věcmi. Dokonce i když se nám daří dobře, ponoříme se do energie strachu. Energie ale sleduje to, čemu věnujeme pozornost, což znamená, že si vždy přitahujeme ty druhy energie, kterými se zabýváme. 

Vše, čemu se chceme vyhnout, přitahujeme do svého života.

 

Přejeme-li si něco ve spojení se strachem, chceme ve skutečnosti něčemu zabránit. Nezáleží na tom, jak pozitivně to vyjádříme, ve skutečnosti za tím vězí myšlenka: "Nechci, aby...", nebo "Nechci žádný...".

 

Takové přání je téměř vždy Vesmírem vysláno zpět, jako pravý opak našeho skutečného přání.

 

"Nechci být nemocný" má význam coby energie přání "Chci být nemocný". Proč tomu tak je?

 

Za takovým přáním je skryt strach z nemoci, který představuje mnohem větší energii, než přání být zdravý. Musíme se tedy zabývat odpovídajícím pozitivem. Přání tedy musí znít: "Jsem zdravý". Tento pokyn je jasný a jednoduchý. Díky tomuto přání se zabýváme myšlenkou zdraví a ne ne-moci.

 

Přání si napište

Tímto způsobem je přání zesíleno. Poprvé tím fyzicky opustí naše tělo a už jen tím získá na síle. Pokud si přání napíšeme, projevíme je navenek.

Když své přání zformulujete zcela jasně, zapište si ho s pevným přesvědčením, že nyní bude splněno. Lístek s přáním si uložte na své důležité místo či do svého diáře, ať jej máte neustále na očích.  Mít možnost vidět své afirmační přání. To se tak den za dnem ukládá do podvědomí. A stává se realitou....

 

Největší prospěch máme z afirmací tehdy, když se s nimi dokážeme emočně sladit. 

 

Nicméně většina lidí na planetě přeceňuje význam akce a podceňuje sílu slov (vědomí, naladění, psychiku). A přitom, kdybychom správně používali právě sílu slov, myšlenek a našeho vědomí, naprostá většina našich problémů by zcela zmizela. Kdybychom nehřešili slovem, náš život a náš svět by vypadal úplně jinak...

 

Nechť jsou vám tyto rady ku prospěchu na cestě šťastným životem. Nikol ♥

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz